36 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 0902525086 - 0901090893 - 0966254454

Chính Sách Quyền Riêng Tư

 

Đây là Tuyên bố về Quyền riêng tư của trang web https://thegioibilliards.com ("Trang web"). Trang này được điều hành và duy trì bởi các đơn vị thuộc công ty TNHH Thế Giới Billiards được nhắc đến trong phần "Chủ sở hữu Trang web" của trang web này (sau đây gọi là "TGBL" hoặc "chúng tôi"). là bên kiểm soát việc xử lý tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web này.

Zalo