36 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 0902525086 - 0901090893 - 0966254454

Cách Chọn Cơ Bida Cá Nhân Phù Hợp

 

Cơ Bida (gậy bi-a) là dụng cụ chuyên dụng trong bộ môn bida. Một cây cơ tốt sẽ quyết định độ chuẩn xác của cú đánh và độ hiệu quả của cú đánh đó. Nói về Cơ Bida thì là cả một bầu trời kiến thức mà có khả năng cả những cơ thủ chuyên nghiệp cũng không nắm bắt hết được. Ở đây, ta chỉ bàn về Cơ Carom (Libre , 3 băng) và Cơ Pool (Cơ lỗ).

Cơ Libre:

 • Ngọn: ngọn cơ libre
 • Nặng: 420-470 grams
 • Dài: 140 cm
 • Đầu cơ: 11.5 mm
 • Đặc tính: nhẹ, để giảm thiểu lực vào bi, đa số dùng trong cơ ken, đầu cơ nhỏ để thực hiện các cú re-tro dễ dàng

Cơ 3 băng:

 • Ngọn:ngọn cơ libre
 • Nặng: 520-570 grams
 • Dài: 140 cm
 • Đầu cơ: 11.75 - 12 mm
 • Đặc tính: cơ đủ nặng để tối đa hóa lực đánh, giảm độ lệch bi, giúp bi đi đủ số băng cần thiết để ghi điểm.

Cơ lỗ:

 • Ngọn:ngọn cơ lỗ
 • Nặng: 520 - 600 grams
 • Dài: 150 - 160 cm
 • Đầu cơ: 12 - 14 mm
 • Đặc tính: ngọn cơ mập, thẳng, không phải hình tháp như 2 loại cơ trên.

(còn tiếp)

Zalo